Partnerzy:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
W dniu 28.01.2015 r. o godzinie 10:00 w OENiPAS w Czudcu odbędzie  się spotkanie grupy sterującej projektu "Technologie Cyfrowe". Czytaj więcej...
W dniu 17.12.2014 r. o godzinie 10:00 w OENiPAS w Czudcu odbędzie  się spotkanie grupy sterującej projektu "Technologie Cyfrowe". Czytaj więcej...
Pozostałe aktualności:

online-skills baner small

Dla nauczycieli:

- DEKLARACJA PRZYSTAPIENIA DO PROJEKTU pdf-icon

- OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI pdf-icon

- REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE TC 2013 pdf-icon

- REGULAMIN ZMIENIAJĄCY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE TC - OBOWIĄZUJE OD
1 KWIETNIA 2014 R.
 
pdf-icon

- USPRAWIEDLIWIENIE pdf-icon

- EWIDENCJA CZASU PRACY - PROWADZENIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH docx-win-icon

- EWIDENCJA CZASU PRACY - REKRUTACJA I DIAGNOZA docx-win-icon

- RACHUNEK - WZÓR docx-win-icon

- PLATFORMA - INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU HARMONOGRAMY pdf-icon

- PLATFORMA - INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU E-PORTFOLIO pdf-icon

- PLATFORMA - INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU DIAGNOZY pdf-icon

- PLATFORMA - PIERWSZE LOGOWANIE DO PLATFORMY pdf-icon

 

 

 

 

Dla nadzoru:

- Papier projektowy wersja monochromatyczna docx-win-iconpdf-icon

- Papier projektowy wersja kolorowa docx-win-iconpdf-icon

- REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE TC 2013 pdf-icon

- REGULAMIN ZMIENIAJĄCY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE TC - OBOWIĄZUJE OD
1 KWIETNIA 2014 R.
 
pdf-icon

- EWIDENCJA CZASU PRACY - NADZÓR docx-win-icon

- RACHUNEK - WZÓR docx-win-icon

 

 

 

 

Wytyczne projektu:

- Zakres realizacji projektów partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą PO KL pdf-icon

- Zasady finansowania PO KL pdf-icon

- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków PO KL pdf-icon

- Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach programu PO KL pdf-icon

- Instrukcja wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL pdf-icon

 - Zasady dokumentowania wniosku o płatność pdf-icon

 

 

 

Copyright PCEN 2015 All rights reserved.

Strona Główna |O projekcie |Dokumenty |Galeria |Szkoły w Projekcie |Kontakt