Partnerzy:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
W dniu 28.01.2015 r. o godzinie 10:00 w OENiPAS w Czudcu odbędzie  się spotkanie grupy sterującej projektu "Technologie Cyfrowe". Czytaj więcej...
W dniu 17.12.2014 r. o godzinie 10:00 w OENiPAS w Czudcu odbędzie  się spotkanie grupy sterującej projektu "Technologie Cyfrowe". Czytaj więcej...
Pozostałe aktualności:

online-skills baner small

Frequently Asked Questions - Często zadawane pytania

FAQs - Często zadawane pytania

Nauczyciel sam decyduje o ścieżce szkoleniowej ucznia na podstawie przeprowadzonej diagnozy.

Tworzenie ścieżki nauki to dowolny wybór nauczyciela. Może nauczyciel przygotować test, przeprowadzić ponowna diagnozę (czy uczeń zrobił postępy) lub przejść do II etapu nauki.

Należy zalogować się do sytemu jako administrator i założyć nowe konto dla nauczyciala z uprawnieniami administratora. Natomiast stare konto nauczycielna należy zablokować. Taka zmiana nie ma wplywu na dalszą naukę uczniów.

Komunikat "osiągnięto wymagany poziom" wyświetlający się uczniom w trakcie przeprowadzania diagnozy oznacza odpowiednio:
- jeśli wyświetla się uczniowi przy diagnozie do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych to może oznaczać, że można zakwalifikować ucznia do grupy zajęć dydaktyczno-rozwojowych,
- jeśli wyświetla się uczniowi przy diagnozie do zajęć dydaktyczno-rozwojowych to oznacza, że jak najbardziej kwalifikuje się do tego by w nich uczestniczyć.

Licencje na oprogramowanie do sprzętu komputerowego jaki szkoła otrzymała w ramach projektu "Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia" szkoły otrzymały drogą mailową .

Najczęstrzą przyczyna takiego zachowania się kursu jest zbyt wolny internet. Jeżeli tak się dzieje należy sprawdzić czy na szybkim internecie taka sytuacja ma miejsce, jeżeli nadal tak się dzieje to należy zgłosić problem na adres technologiecyfrowe@online-skills.com

To jaki sposób nauczania Państwo obiorą to jest Wasza indywidualna sprawa. Na pewno rozpoczynacie od diagnozy. Przygotowanych jest 6 diagnoz, które dzielą się na 2 grupy (gr. wyrównawczą i gr. rozwojową) po 3 przedmioty (humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, języka angielskiego). Po przeprowadzeniu i przeanalizowaniu diagnoz nauczyciel podejmuje decyzję o przeprowadzeniu zajęć-kursów, czy uczeń po kolei będzie przechodził poziomy 1, 2 i 3 czy może któryś pominąć, gdyż materiał tam zamieszczony ma bardzo dobrze opanowany (poziom I kursu zgodny jest z programem nauczania dla klasy I-III; poziom II kursu zgodny z programem nauczania dla klasy IV i poziom III kursu zgodny z programem nauczania dla klasy VI). Kwestia egzaminu czy jest przeprowadzany po zakończeniu każdego poziomu kursu czy na sam koniec to również decyzja pozostająca w gestii nauczyciela (dla każdego przedmiotu i każdego poziomu przygotowany jest po 1 egzaminie). Natomiast jeśli chodzi o diagnozę to na pewno powinna być przeprowadzona na początku i na końcu cyklu szkoleń, ale może ją Pani przeprowadzać w między czasie również, by kontrolować czy uczeń poprawia stan wiedzy ale nie jest to wymóg.
Zasady pracy ustala każdy nauczyciel sam, tak by i jemu i uczniom dobrze się z programem pracowało, a nauka i czas jej poświęcony przynosił wymierne wyniki.

Aby poprawnie wyświetlać pliki pdf bezpośrednio w przeglądarce, proszę zaktualizować Acrobat Readera do najnowszej wersji:
http://get.adobe.com/pl/reader/
Jeżeli sama aktualizacja nie da zamierzonego efektu, proszę skonfigurować przeglądarke jak w instrukcji:
http://helpx.adobe.com/pl/acrobat/using/display-pdf-browser-acrobat-xi.html
Niestety, dokumenty doc oraz docx nie będą wyświetlane w przeglądarce bez dodatkowych instalowanych dodatków. Np. dla Firefoxa taki dodatek znajdzie Pani na stronie:
http://www.labnol.org/software/open-docx-files-in-firefox-as-html/5827/

Oczywiście, dziedziny, czyli kategorie ścieżek służą tylko do zachowania porządku na liście. Nie jest wymagane określanie dziedziny dla każdej ścieżki. Innymi słowy: jeżeli wszystkie ścieżki, jakie Państwo trzorzycie będą „bez dziedzin” to nie spowoduje to żadnego problemu podczas przeprowadzania diagnoz, szkoleń, itd.

Copyright PCEN 2015 All rights reserved.

Strona Główna |O projekcie |Dokumenty |Galeria |Szkoły w Projekcie |Kontakt